Sema Biçer NE DERSİN? 
NE DERSİN?
Sema Biçer

NE DERSİN?

Bu içerik 97 kez okundu.

İnsan bazı za­man­lar­da, söy­le­dik­le­ri­nin ar­ka­sın­da­ki­le­rin fark edi­le­bil­me­si­ni ister. Bi­ri­si gel­sin ru­hu­ma do­kun­sun, gön­lü­mü oku­sun der. Ya da, bana öyle içten olsun ki, göz­le­ri­me öyle bir bak­sın ki, sa­mi­mi­ye­ti­ni his­se­de­yim ve onun­la o anda ‘ken­dim’ ola­yım ister. Eğer o anlar oluş­tu­ru­la­bi­lir­se tam bir ‘de­şarj’ ger­çek­le­şir. Son­ra­sın­da ruh arı­nır, gönül te­miz­le­nir. Göz­ler ışık saç­ma­ya, gü­lüm­se­me­ler çiçek aç­ma­ya baş­lar…
Senin bu ara­lar,
-‘Na­sıl­sın’? So­ru­su­na, 
-‘İyiyim’ de­di­ğin­de,
-Emin misin iyi ol­du­ğun­dan? İyi de­ğil­sin sanki
Diyen bi­ri­si­ne ih­ti­ya­cın var…

Gel, desin sana,
Otur yanı ba­şı­ma,
Söyle her şe­yi­ni,
İçin­den gel­di­ği gibi anlat ger­çek­le­ri­ni, 
Acı­tan­la­rı­nı, ka­na­yan­la­rı­nı, 
Tüm ya­ra­la­rı­nı ve ya­ra­la­yan­la­rı­nı…
Hiç sı­nır­la­ma,
Al­la­yıp pul­la­ma,
Dön­dü­rüp do­laş­tır­ma,
Engel de koyma
Neyse o…

Ben desin; Seni, 
Tam da his­set­ti­ğin gibi an­la­mak 
Ve seni can ku­la­ğım­la din­le­mek is­ti­yo­rum,
Sa­de­ce se­si­ni değil, ru­hu­nu duy­mak, gön­lü­nü gör­mek,
Seni ve ya­şa­dık­la­rı­nı, senin gibi his­set­mek is­ti­yo­rum.
Hadi anlat…

Ar­dın­dan şöyle desin,
Ha şunu da bil­me­ni is­te­rim,
Hep ko­nuş­man ge­rek­mez, 
İster­sen bazen de sus,
O ses­siz­li­ği­nin hay­kı­rış­la­rı­nı da du­ya­rım, bil…
Hatta ge­lir­se için­de ağla,
Hıç­kı­ra hıç­kı­ra,
Ba­ğı­ra ça­ğı­ra, ağla!
Sakın engel olma yaş­la­rı­na, 
Ak­sın­lar ve yak­sın­lar ya­nak­la­rı­nı,
Dur­dur­ma ken­di­ni… 

Sonra, gel desin sana,
Bir­lik­te susup, hay­kı­ra­lım,
Bir­lik­te acı­ya­lım,
Bir­lik­te ka­na­ya­lım 
Bir­lik­te ya­na­lım ve
Alev alev ola­lım…

Son­ra­sı mı?
Son­ra­sı­na da bir­lik­te ba­ka­rız…
Ne ge­re­kir­se,
Bir­lik­te ya­pa­rız…

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Birilerine para mı kazandırılıyor?
Birilerine para mı kazandırılıyor?
Asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilecek
Asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilecek