Kamulaştırma işlemleri bildirilmemiş! 

Kamulaştırma işlemleri bildirilmemiş!

Kamulaştırma işlemleri bildirilmemiş!
Kamulaştırma işlemleri bildirilmemiş! Sivas Memleket
Bu içerik 85027 kez okundu.

Mehmet TIRPAN

Danıştay Başkanlığı Sivas Belediyesi’ne yönelik yaptığı incelemede Belediye sınırları içerisinde yapılmış olan kamulaştırma işlemlerinin Tapu İdaresi tarafından Belediyeye bildirilmediği bu nedenle Belediye kayıtlarında yanlışlıkların tespit edildiğini ortaya koydu.

Danıştay Başkanlığı’nın yaptığı denetimin ardından konuya ilişkin hazırladığı raporda “2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu belediyeler tarafından tahsil edilen ve önemli bir gelir kalemi olan emlak vergisini güvence altına almak amacıyla tapu idaresine kamulaştırma işlemleri, devir gibi mülkiyet değişimlerini ilgili belediyeye bildirme zorunluluğu getirmiştir. Emlak vergisi beyana dayalı bir vergi olduğundan bu zorunluluk vergi güvenlik önlemi olarak getirilmiştir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesinde, tapu dairesinin kamulaştırılarak kamu tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan gayrimenkulleri ilgili vergi dairesine bildirileceği hüküm altına alınmıştır. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesinin “Bu Kanunda geçen "Vergi dairesi" tabiri, belediyeleri ifade eder” hükmüne istinaden de tapu daireleri tarafından yapılan kamulaştırmaların belediyelere bildirilmesi gerekmektedir. Kamulaştırma Kanunu'nun “Vergilendirme” başlıklı 39'uncu maddesinde, “Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırıldığı yıla ait emlak vergisi tarhına esas olan vergi değeri, kesinleşen kamulaştırma bedelinden az olduğu takdirde, kamulaştırma bedeli ile vergi değeri arasındaki fark üzerinden, cezalı emlak vergisi tarh olunur” denilerek ek emlak vergisi alınacağı düzenlenmiştir. Öte yandan Emlak Vergisi Kanunu'nun, “Bildirim verme ve süresi” başlıklı 23’üncü maddesinde “Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali dahil) emlâk vergisi bildirimi verilmesi zorunludur”, “Ödeme süresi” başlıklı 30’uncu maddesinde; “Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisinin ödenmesinden devreden ve devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. Devralanın mükellefe rücu hakkı saklıdır. Tapu daireleri devir ve ferağ işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15'inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere bildirir.” hükümlerine yer verilmiştir. Gayrimenkul mülkiyetinin Kamu tüzel kişiliği adına tescil edildiği kamulaştırma işlemlerinin, mevzuat gereği ilgili belediyeye bildirilmemiş olması sonucu: kamulaştırılarak kamu tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan gayrimenkule ilişkin daha önceden beyanname verilmediği, emlak vergisi ödenmediği ve bildirim yapılmamış olduğundan bu hatanın düzeltilmeden devam ettiği; bununla birlikte, bu tespitlerin Emlak Vergisi’nde sıralı olarak tarh, tahakkuk ve tahsil süreçlerinde muhasebe kayıtlarında ve mali tablolarda hatalara neden olduğu belirlenmiştir. Gerekli girişimlerde bulunularak, Tapu İdaresinden sağlıklı bilgi edinilmesinin temini uygun olacaktır” ifadeleri yer aldı.

Sivas Belediyesi tespit edilen bulguya ilişkin ise, "İdaremizce yapılan kamulaştırmalar ile ilgili olarak gerekli bilgi, belgenin temini ve vergi kayıtlarının takibi konusunda herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Tapu idaresi tarafından gayrimenkul satışlarının takibi için portal hizmeti ile gerekli bilgi sağlanmakta olup bu işlemler ilgili birimlerimiz tarafından takip edilmekte olmasına rağmen kamulaştırma kararı ve bedeli konularında ise ayrıca bilgi edinilememektedir. Konunun takibi için tapu müdürlüğüyle gerekli yazışmalar yapılarak kamulaştırma kararlarını içeren belgelerin temini ile işlemlerin sağlıklı yürümesi sağlanması için azami gayret sarf edilecektir” savunmasında bulundu.

 

Kamulaştırma işlemleri bildirilmemiş!
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Birilerine para mı kazandırılıyor?
Birilerine para mı kazandırılıyor?
Asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilecek
Asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilecek