NA'UZUBILLAH! Zina Seperti ini, Dosanya Sangat Besar Dari Berzina 10 Kali Dengan Wanita/pria

Berzinah menggambarkan dosa yang amat besar sampai – sampai umat islam dilarang melaksanakan dosa ini karena dosanya yang sangat besar dan juga balasan seram yang hendak didapatkan di akherat kelat. bila berzinah dengan satu perempuan aja dosanya sudah bear serupa apa dosa yang hendak kalian miliki bila berzinah dengan 10 perempuan.
 

nah, nyatanya terdapat satu tipe zinah yang amat mempunyai dosa yang amat besar terlebih lagi dosanya sama serupa maksiat dengan 10 perempuan lain zinah apakah itu ?

lewat sabdanya, rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menggolongkan
seorang yang berlaku zhalim kepada tetangganya bagaikan pelakon dosa besar.
‘abdullah bin mas’ud bertanya, “ya rasulullah, apakah dosa yang amat besar? ”jawab nabi, “engkau menjadikan tandingan untuk allah ta’ala, sementara itu dialah yang menciptakanmu. ”

“kemudian terlebih? ” tanya ‘abdullah bin mas’ud setelah itu. “engkau menewaskan anakmu karna cemas dia hendak makan bersamamu. ” pungkas ‘abdullah bin mas’ud bertanya, “lalu terlebih? ”
“engkau berzinah dengan istri tetanggamu, ” tutup rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh imam al – bukhari danmuslim.

demikianlah di antara kemuliaan dan juga kekhususan orang sebelah sampai – sampai kita wajib berbuat baik kepada mereka. jangan zhalim, bagikan yang tersadu, perhatikan, dan juga dakwahi. yang amat gampang, doakan supaya mereka tetap dikasih anugerah dari allah ta’ala.
perbuatan kurang baik kepada

orang sebelah hendak diganjari lebih kurang baik dari perbuatan seragam yang dicoba kepada 10 orang yang bukan orang sebelah. juga terpaut zinah dan juga mencuri, semisal. perihal ini sebagaimana di informasikan oleh rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh imam ahmad bin hanbal.

“zinahnya seorang dengan 10 perempuan lebih ringan menurutnya daripada berzinah dengan istri orang sebelah. seorang yang mencuri di 10 rumah lebih ringan menurutnya daripada
mencuri di rumah tetangganya. ” bila berzinah sekali aja dosanya amat besar, gimana dengan zinah 10 kali? gimana pula dengan dosa yang lebih berat dari zinah 10 kali? ”
mudah – mudahan allah ta’ala melindungi kita dari buruknya godaan setan. akhirnya merupakan: berzinah dengan istri ataupun suami orang sebelah merupakan lebih besar dosanya 10x daripada berzinah dengan orang yang bukan orang sebelah. sumber
sekiranya berguna tolong dibagikan informasi ini, mudah – mudahan dicatat bagaikan amal ibadah…. amin…. ! ! !

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel