Masya Allah ! Bacalah Ayat Ini, Insya Allah Jin Yang Berada Di Tubuh Manusia Akan Hancur Karena Ilmu Sihir

Sihir jadi salah satu perbuatan perbuatan yang tidak disukai oleh allah swt. perihal ini kerana kala seorang memakai ilmu sihir buat mencelakakan teman hingga dikala itu dia telah mendekatkan diri kepada syaitan.
 

bila seorang terserang ilmu sihir, hingga orang itu hendak hadapi kesakitan, permasalahan berpanjangan, ataupun terlebih lagi boleh bawa kepada kematian. hingga orang di sekitarnya hendak berupaya buat keluarkan sihir tersebut lewat trik ruqyah.

ruqyah lazimnya dicoba dengan membaca ayat – ayat di dalam al – qur’an. supaya ruqyah tersebut ampuh hingga kita wajib membaca ayat buat menghancurkan ilmu sihir. oleh itu, ayat apakah yang wajib dibaca tersebut? berikut maklumat berikutnya.

1. angkatan laut (AL) baqarah ayat 102
ayat kesatu yang mampu dipakai buat menghancurkan sihir ada dalam surah al – baqarah ayat 102. allah ta’ala berfirman:
“dan mereka menjajaki apa yang dibaca oleh syaitan – syaitan pada masa kerajaan sulaiman (dan juga mereka berkata kalau sulaiman itu mengerjakan sihir) , sementara itu sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir) , cuma syaitan – syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengarahkan sihir kepada manusia dan juga apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negara babilon ialah harut dan juga marut, lagi keduanya tidak mengarahkan (suatu) kepada seorangpun saat sebelum berkata: “sesungguhnya kami cuma cubaan (bagimu) , karena itu janganlah kalian kafir”. hingga mereka menekuni dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka mampu menceraikan antara seseorang (suami) dengan isterinya. dan juga mereka itu (pakar sihir) tidak berikan mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin allah. dan juga mereka menekuni suatu yang tidak berikan mudharat kepadanya dan juga tidak berikan khasiat. demi, sebetulnya mereka telah meyakini kalau barangsiapa yang menggantinya (kitab allah) dengan sihir itu, tiadalah menurutnya keuntungan di akhirat, dan juga sangat jahatlah perbuatan mereka menjual pribadinya dengan sihir, bahwa mereka mengenali. ”
2. angkatan laut (AL) a’raaf ayat 117 – 122
surah berikutnya yang mampu menghancurkan ilmu sihir ialah qs. al – a’raaf ayat 117 – 122. allah ta’ala berfirman:
“dan kami wahyukan kepada musa: “lemparkanlah tongkatmu! ”. hingga sekonyong – konyong tongkat itu menelan apa yang mereka tipu dayakan. kerana itu nyatalah yang benar dan juga batallah yang senantiasa mereka kerjakan. hingga mereka kalah di tempat itu dan juga jadilah mereka orang – orang yang hina. dan juga ahli – ahli sihir itu dan merta meniarapkan diri dengan bersujud. mereka mengatakan: “kami beriman kepada tuhan semesta alam, (ialah) tuhan musa dan juga harun”. ”
di dalam ayat tersebut, allah swt memberitahukan kalau ia telah mewahyukan kepada hamba dan juga rasul – nya, musa as. dalam suasana yang amat genting. ialah suasana buat membedakan yang haq dan juga yang bathil. setelah itu allah memerintahkan kepada musa supaya melemparkan tongkat yang terdapat di tangan kanannya.
fa idzaa hiya talqafu (“maka sekonyong – konyong tongkat itu menelan. ”) artinya memakan. maa ya’fikuun (“apa yang mereka tipu dayakan. ”) ialah, apa yang telah mereka lemparkan dan juga apa yang mereka buat seakan – akan nyata, sementara itu sesungguhnya merupakan bathil.
ibnu ‘abbas mengatakan: “lalu tongkat musa itu bukanlah melewati tali – tali dan juga tongkat – tongkat mereka itu melainkan ditelannya. kesimpulannya para pakar sihir itu mengenali kalau perihal itu menggambarkan suatu yang tiba dari langit dan juga bukan sihir. hingga mereka juga meniarapkan diri dengan bersujud seraya berkata: aamannaa bi rabbil ‘aalamiina rabbi muusaa wa haaruuna (“kami beriman kepada tuhan semesta alam. ialah tuhan musa dan juga harun. ”)
muhammad bin ishaq mengatakan: “tongkat musa itu mengejar tali – tali dan juga tongkat – tongkat mereka satu persatu sampai – sampai apa yang mereka lemparkan itu tidak nampak lagi di lapangan. sehabis itu, musa as. mengambil berulang tongkatnya serupa sediakala. dan juga para pakar sihir itu juga bersujud seraya mengatakan, “kami beriman kepada rabb semesta alam, ialah rabb musa dan juga harun. seandainya dia merupakan seseorang tukang sihir, nescaya dia tidak mampu mengalahkan kami. ”
3. yunus ayat 81 – 82:
ayat terakhir yang pula mampu dipakai buat menghancurkan sihir yakni qs. yunus ayat 81 – 82. allah swt berfirman:
“maka sehabis mereka lemparkan, musa mengatakan: “apa yang kalian jalani itu, seperti itu yang sihir, sebetulnya allah hendak menampakkan ketidak benarannya” sebetulnya allah tidak hendak membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang – yang membikin kehancuran. dan juga allah hendak mengokohkan yang benar dengan ketetapan – nya, meski orang – orang yang berbuat dosa tidak menggemari (nya) ”
4. thaha ayat 69
surah terakhir ialah qs. thaha ayat 69, allah ta’ala berfirman: “dan lemparkanlah apa yang terdapat ditangan kananmu, nescaya dia hendak menelan apa yang mereka perbuat. “sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu merupakan tipu energi tukang sihir (belaka). dan juga tidak hendak menang tukang sihir itu, dari mana aja dia tiba. ”
bila orang – orang yang terserang sihir maupun kendala jin setelah itu dibacakan ayat – ayat di atas, hingga mereka hendak merasakan isyarat spesial. di antara lain iaitu hendak terdapat kerasa yang menjalar di badan, bergetar ataupun kesemutan dari ujung tubuh/persendian. terdapat pula yang merasakan sakit kepala yang hebat dan sesak napas.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel